dnes je 13.4.2024

Input:

Predvolanie na prerokovanie priestupku v roku 2017

17.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.05.2.2 Predvolanie na prerokovanie priestupku v roku 2017

JUDr. Juraj Mezei, PhD.

Zamestnankyňa dostala z Okresného úradu Predvolanie na prerokovanie priestupku. Podľa § 136, § 137 Zákonníka práce požiadala o uvoľnenie z práce. Ako sa má preplatiť uvedená neprítomnosť v práci a koľko dní sa môže pri spomínanom uvoľnení tolerovať zamestnancovi?

Podľa § 136 a nasl. Zákonníka práce poskytne zamestnávateľ zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas na výkon občianskych povinností, ak túto činnosť nemožno vykonať mimo pracovného času. Pracovné voľno poskytne zamestnávateľ bez náhrady mzdy, ak ZP, osobitný predpis alebo kolektívna zmluva neustanovuje inak alebo ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodne inak.

Občianska povinnosť je aj činnosť svedka, tlmočníka, znalca, iných osôb predvolaných na konanie na súde alebo inom štátnom orgáne alebo orgáne územnej