dnes je 27.9.2023

Input:

Predmet dane - zdaniteľné obchody

7.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.7.4.2 Predmet dane - zdaniteľné obchody

Ing. Anna Jurišová; Ing. Peter Horniaček

Predmetom dane z pridanej hodnoty sú:

  • dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku, uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby,

  • poskytnutie služby za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby,

  • nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu,

  • dovoz tovaru do tuzemska.

Fyzická osoba, ktorá je zdaniteľnou osobou, môže konať:

  • ako zdaniteľná osoba a v takom prípade jej transakcie podliehajú ZDPH,

  • v postavení súkromnej osoby a v takom prípade jej konanie nespadá pod režim DPH (rozsudok vo veci C-291/92 Armbrecht).


Napríklad – nadobudnutie tovaru v tuzemsku

Platiteľ dane registrovaný v Nemecku dodá tovar inému platiteľovi dane registrovanému v SR. Takýto tovar je predmetom dane na Slovensku a