dnes je 20.5.2024

Input:

Predaj pozemku fyzickej osobe z pohľadu DPH v roku 2019

29.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.09.2.4 Predaj pozemku fyzickej osobe z pohľadu DPH v roku 2019

Ing. Jozef Pohlod


Platca dane predáva fyzickej osobe stavebný pozemok. V kúpnej zmluve je dohodnuté, že náklady za vyhotovenie znaleckého posudku, ktorý obstaral predávajúci znáša kupujúci. Zároveň je v zmluve dohodnuté, že návrh na vklad do katastra podá predávajúci a tento tiež uhradí kupujúci.

Predávajúci po podpise zmluvy a preberacieho protokolu kupujúcim vystaví faktúru, kde bude fakturovať kúpnu cenu (s DPH – stavebný pozemok), náklady na znalecký posudok a správne poplatky. Prosíme o radu, či bude cena znaleckého posudku fakturovaná s DPH alebo bude prechodnou položkou a tiež ako má byť fakturovaný správny poplatok, či s DPH alebo je to prechodná položka?

Odpoveď:

Zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH v ustanovení § 22 uvádza, čo je základom dane pri dodaní služby a čo nevstupuje do základu dane.