dnes je 27.5.2024

Input:

Predaj podniku v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

23.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.02.1.1 Predaj podniku v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

Ing. Jozef Pohlod

Podnik je z pohľadu obchodného práva definovaný ako súbor hmotných ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. K podniku patria veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť. Ide vlastne o súhrn všetkých aktív určitého podnikateľa. Pri podnikateľovi - fyzickej osobe je potrebné z tohto pohľadu rozlišovať majetok, ktorý vlastní táto osoba a nepoužíva ho na podnikanie a tzv. obchodný majetok, ktorý používa na podnikanie. Predmetom predaja podniku v jednoduchom účtovníctve potom chápeme predaj obchodného majetku, ktorý slúži na podnikanie. Predaj podniku je upravený v ustanoveniach § 476 až § 488 ObchZ, a to z dôvodu, že ide o záväzkové vzťahy, ktoré sú obchodno-právnymi vzťahmi bez ohľadu