dnes je 30.5.2024

Input:

Predaj osobného automobilu v jednoduchom účtovníctve

23.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.02.1.1 Predaj osobného automobilu v jednoduchom účtovníctve

Ing. Jozef Pohlod

V uvedenom prípade pre účely účtovania a zdanenia príjmu z predaja osobného motorového vozidla predpokladáme, že ide o predaj motorového vozidla, ktoré je zaradené v obchodnom majetku podnikateľa – fyzickej osoby. Uvedený automobil používal podnikateľ na zabezpečenie podnikateľskej činnosti.

V prípade daňovníkov – fyzických osôb zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov špecificky upravuje definíciu obchodného majetku pre daňové účely týchto daňovníkov. Definícia obchodného majetku pre fyzické osoby je uvedená v ustanovení § 2 písm. m) zákona a týka sa daňovníkov dosahujúcich príjmy podľa § 6 zákona, t. j. daňovníkov, ktorí dosahujú príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a z použitia umeleckého výkonu. Obchodný majetok