dnes je 30.5.2024

Input:

Predaj automobilu po jeho vyradení z majetku SZČO

24.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.02.2.1 Predaj automobilu po jeho vyradení z majetku SZČO

Ing. Katarína Biňasová


SZČO mala v obchodnom majetku zaradený automobil, ktorý bol odpísaný. V roku 2014 tento automobil predala a príjem z predaja zdanila. Kupujúci je fyzická osoba – nepodnikateľ a v tomto roku predmetné vozidlo predáva ďalšej osobe. Od vyradenia vozidla z obchodného majetku neuplynulo viac ako 5 rokov. Kupujúci auto predáva ďalej, za cenu vyššiu než auto od SZČO kúpil, je povinný príjem z predaja zdaniť?

V súlade s ustanovením § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) je od dane oslobodený príjem z predaja hnuteľnej veci okrem príjmov z predaja hnuteľnej veci, ktorá bola zahrnutá do obchodného majetku, a to do piatich rokov od jej vyradenia z obchodného majetku.

Podľa  ustanovenia § 9 ods. 1 písm. c) ZDP je príjem z predaja hnuteľnej