dnes je 20.4.2024

Input:

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania FO v roku 2018

12.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.03.2.2 Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania FO v roku 2018

Ing. Jozef Pohlod


SZČO, neplatca DPH prerušil živnosť a má len príjem z prenájmu – prenájom, nie je to predmet činnosti a nehnuteľnosť nie je zaradená v obchodnom majetku. Môže si podať oznámenie o odklad dane FO za rok 2017?

V prípade, že je prerušená živnosť a pokiaľ takýto daňovník - SZČO nemá iné príjmy okrem príjmov z prenájmu, potom v prípade, že jej príjmy z prenájmu sú vyššie ako suma 1 901,67 EUR, vzniká jej povinnosť podať za zdaňovacie obdobie roka 2017 daňové priznanie podľa § 32 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení doplnkov a to v lehote do 31. 3. 2018. Keďže posledný deň lehoty pripadne na sobotu, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň, t. j. 3. apríl 2018.

Citovaný zákon o dani z príjmov v ustanovení § 49 ods. 3 dáva možnosť daňovníkovi možnosť