dnes je 13.4.2024

Input:

Predĺžená rodičovská dovolenka v roku 2020

30.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.12.2.2 Predĺžená rodičovská dovolenka v roku 2020

Mgr. Michaela Hinnerová


Našej zamestnankyni končí RD 1.6.2020 dovŕšením 3.roku dieťaťa. Oznámila nám, že pokračuje v starostlivosti o dieťa do 6 rokov na základe schválenia žiadosti v zdravotnej poisťovni. Dôvodom je pobyt rodiny v zahraničí z dôvodu zamestnania jej partnera (nie manžela), čiže dôvodom nie je zdravotný stav dieťaťa. Musíme alebo vôbec môžeme túto zamestnankyňu aj naďalej zamestnávať ako zamestnankyňu na rodičovskej dovolenke a môžeme aj naďalej zamestnávať za ňu zastupujúcu zamestnankyňu ma dobu určitú?

Legislatívna úprava:

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Pohľad autora na problematiku:

V zmysle § 166 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť čerpanie rodičovskej dovolenky až do roku keď dieťa dovŕši 5