dnes je 4.12.2023

Input:

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.2.19 Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018

Ing. Ivana Glazelová§ 85kf

(1) Ak bol tovar prepustený do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla do 31. decembra 2017 vrátane, daňová povinnosť pri dovoze tovaru vznikne ukončením tohto colného režimu.

(2) Úprava odpočítanej dane podľa § 54 a 54a sa neuplatní na daň odpočítanú pred 1. januárom 2018, ktorá sa vzťahuje na inú stavbu alebo časť stavby ako bola uvedená v § 54 ods. 2 písm. b) a c) v znení účinnom do 31. decembra 2017.

(3) Zdaniteľná osoba, ktorá sa zúčastňuje na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ podľa § 45 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2018 a je registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a, podá súhrnný výkaz podľa § 80 ods. 2 za obdobia, ktoré sa začínajú najskôr 1. januára 2018.


Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018 nadväzujú na zmenu