dnes je 29.10.2020

Input:

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.2.19 Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018

Ing. Ivana Glazelová§ 85kf

(1) Ak bol tovar prepustený do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla do 31. decembra 2017 vrátane, daňová povinnosť pri dovoze tovaru vznikne ukončením tohto colného režimu.

(2) Úprava odpočítanej dane podľa § 54 a 54a sa neuplatní na daň odpočítanú pred 1. januárom 2018, ktorá sa vzťahuje na inú stavbu alebo časť stavby ako bola uvedená v § 54 ods. 2 písm. b) a c) v znení účinnom do 31. decembra 2017.

(3) Zdaniteľná osoba, ktorá sa zúčastňuje na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ podľa § 45 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2018 a je registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a, podá súhrnný výkaz podľa § 80 ods. 2 za obdobia, ktoré sa začínajú najskôr 1. januára 2018.


Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018 nadväzujú na zmenu v ustanoveniach § 21, § 54, § 54a a § 80 zákona o DPH.

Pri tovare dovezenom pred 1. januárom 2018 a prepustenom do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla, vznikne daňová povinnosť dňom ukončenia colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla a teda sa uplatní postup podľa znenia účinného do konca roka 2017.

Keďže od 1. januára 2018 dochádza k rozšíreniu

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk