dnes je 30.5.2024

Input:

Prechod z podvojného účtovníctva na jednoduché účtovníctvo

18.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.05.1.1 Prechod z podvojného účtovníctva na jednoduché účtovníctvo

Ing. Eva Mihalíková

Pri prechode medzi rôznymi sústavami účtovníctva je nutné vychádzať z Opatrenia MF SR č. 17599/2003-92. Konkrétne v § 3 sa píše o prechode zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva. Základným krokom pre prechod medzi sústavami je uzavretie všetkých účtov v podvojnom účtovníctve a vykonanie účtovnej závierky. Z tohto dôvodu je možné vykonať prechod medzi sústavami po skončení jedného účtovného obdobia a na začiatku nasledujúceho.

Pri prechode z podvojného účtovníctva je nutné zachovať verný obraz účtovníctva, a preto je nutné previesť všetky zostatky účtov v účtovej osnove podvojného účtovníctva do príslušných kníh jednoduchého účtovníctva – knihy majetku, cudzích zdrojov, a iné účty peňažného denníka v jednoduchom účtovníctve.

Ako je už vyššie spomenuté,