dnes je 29.5.2024

Input:

Prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo v roku 2017

18.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.08.1.1 Prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo v roku 2017

Ing. Eva Miháliková

Prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné je povinný, v prípade, že účtovná jednotka už nespĺňa podmienky ustanovené pre účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva, alebo dobrovoľný ak sa účtovná jednotka rozhodne pre zmenu sústavy účtovníctva.

Jednotlivé kroky prechodu medzi týmito účtovnými sústavami vymedzuje Opatrenie MF SR č. 21378/2003 – 92, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a naopak.

Postup pri prechode z jednoduchého účtovníctva na podvojné:

1. Jednoduché účtovníctvo:

a) inventarizácia majetku a záväzkov, dôsledné vyčíslenie stavu zásob a ostatného majetku, ktorý plynule prechádza do sústavy podvojného účtovníctva.

b) uzávierka účtovných kníh k poslednému dňu