dnes je 4.12.2023

Input:

Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov v roku 2017

8.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.17.2.1 Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov v roku 2017

JUDr. Zděnka Dvoranová


Pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov na nového zamestnávateľa, zamestnanci pokračujú s pôvodnými pracovnými zmluvami. V prípade skončenia pracovného pomeru u už nového zamestnávateľa sa počíta pracovná doba od nástupu do zamestnania u pôvodného zamestnávateľa, a teda aj zápočet rokov je vystavený za celé obdobie, nielen za čas, ktorý odpracoval u nového zamestnávateľa?

Túto problematiku upravuje § 28 a § 75 Zákonníka práce

Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä:

a) dobu trvania pracovného pomeru,

b) druh vykonávaných prác,

c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom