dnes je 20.5.2024

Input:

Prechod práv a povinností na nového zamestnávateľa v roku 2017

22.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.05.2.4 Prechod práv a povinností na nového zamestnávateľa v roku 2017

JUDr. Juraj Mezei, PhD.

Pri kúpe časti podniku dochádza k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na kupujúceho zamestnávateľa. Kupujúci zamestnávateľ informuje preberajúcich zamestnancov (v zmysle. ust § 29 ZP) o predpokladanom prechode. Po uzatvorení kúpnej zmluvy má povinnosť vystaviť oznámenie o prechode práv a povinností určené menovite každému zamestnancovi a založiť do osobného spisu alebo vystaviť dodatky k pracovnej zmluve ( len zmena názvu)?

Povinnosti zamestnávateľa pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov upravujú § 28, § 29, § 29a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Zákonník práce zakotvuje generálnu sukcesiu práv a povinností (jednou právnou skutočnosťou sa nadobúdajú všetky práva a povinnosti) z pracovnoprávnych