dnes je 19.4.2024

Input:

Prechod podnikania živnostníka na s. r. o.

31.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2 Prechod podnikania živnostníka na s. r. o.

Ing. Ján Mintál

V súčasnosti platné právne predpisy poznajú iba premenu (transformáciu) obchodných spoločností na inú formu obchodnej spoločnosti alebo na družstvo v zmysle § 68 až § 69b ObchZ. Podnikateľ – fyzická osoba sa tak nemôže podľa v súčasnosti platného právneho poriadku pretransformovať na obchodnú spoločnosť – právnickú osobu. Môže ju však sám alebo s viacerými spoločníkmi založiť. Možno konštatovať, že v princípe existujú nasledujúce spôsoby realizácie procesu prechodu podnikania fyzickej osoby na formu spoločnosti s ručením obmedzeným:

Spôsob „A”

1. krok

Úplné ukončenie podnikateľskej činnosti fyzickej osoby so všetkými náležitosťami vyplývajúcimi z právnych predpisov, t. j. po zrušenie živnostenského oprávnenia fyzickej osoby.

2. krok

Alternatíva A

Založenie právnickej osoby s použitím majetkových hodnôt patriacich do obchodného majetku