dnes je 27.5.2024

Input:

Právna úprava skončenia pracovného pomeru výpoveďou

30.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.12.1.1 Právna úprava skončenia pracovného pomeru výpoveďou

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Dôvody výpovede

Podľa prvej vety ust. § 61 ods. 2 ZP zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v Zákonníku práce. Zákonník práce obmedzuje voľnosť zamestnávateľa skončiť pracovný pomer z dôvodov neuvedených v tomto zákone. Zákonník práce zároveň tieto dôvody aj vymedzuje taxatívne, t. j., je presne stanovený okruh výpovedných dôvodov. Výpovedný dôvod však musí byť v čase doručenia výpovede daný (musí existovať), resp. v prípade porušenia pracovnej disciplíny neuplynul čas na jeho uplatnenie.

Výpoveď (namiesto okamžitého skončenia pracovného pomeru) možno dať aj z dôvodov, ktoré sú uvedené v ust. § 68 ods. 1 ZP (dôvody pre okamžité skončenie pracovného pomeru). V danom prípade zamestnávateľ uvádza, že končí pracovný pomer výpoveďou na základe