dnes je 27.2.2024

Input:

Právna úprava jednoduchého účtovníctva

26.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.3 Právna úprava jednoduchého účtovníctva

Prof. Ing. Anna Baštincová, Csc., Ing. Ján Mintál

Na vedenie účtovníctva sú kladené rôzne požiadavky. Pre ich uplatnenie, ako aj umožnenie a uľahčenie kontroly zo strany štátu, najmä daňových úradov, ale aj z hľadiska sprehľadnenia vzťahov medzi jednotlivými podnikateľskými subjektmi a vnútri týchto subjektov, je nevyhnutné vymedziť pravidlá, podľa ktorých je podnikateľ povinný viesť účtovníctvo.

Slovenská republika patrí k tým krajinám, kde účtovníctvo usmerňuje štát prostredníctvom štátnej inštitúcie poverenej riadením účtovníctva, ktorou je Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Predmetom právnej úpravy je bežné účtovníctvo (metodika a postup účtovania v účtovných knihách) aj účtovné výkazy - účtovná závierka (jej forma, štruktúra, obsah).

Základné právne normy

Základnými právnymi normami, ktoré upravujú