dnes je 4.3.2024

Input:

Praktické príklady výpočtu mzdy pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase v roku 2020

9.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.05.1.1 Praktické príklady výpočtu mzdy pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase v roku 2020

Ing. Eva Gášpárová

Zamestnávateľ môže v súlade s § 87 ods. 1 ZP Zákonníka práce rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne na jednotlivé týždne v období najviac štyroch mesiacov:

  • - ak povaha práce alebo podmienky prevádzky nedovoľujú, aby sa pracovný čas rozvrhol rovnomerne na jednotlivé týždne,
  • - po dohode:
    • - so zástupcami zamestnancov, alebo
    • - so zamestnancom,
  • - na obdobie najviac štyroch mesiacov, v ktorom priemerný týždenný pracovný čas nesmie presiahnuť ustanovený týždenný pracovný čas.

Zamestnávateľ môže v súlade s § 87 ods. 2 ZP Zákonníka práce rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne na jednotlivé týždne na obdobie dlhšie ako štyri mesiace, najviac na obdobie 12 mesiacov:

  • - pre určité organizačné útvary alebo druhy prác,
  • - ak ide o činnosti, pri ktorých