dnes je 20.5.2024

Input:

Pracovný pomer a dohoda na ten istý druh práce v roku 2018

31.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.16.2.1 Pracovný pomer a dohoda na ten istý druh práce v roku 2018

JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Môžeme uzavrieť dohodu o pracovnej činnosti s naším zamestnancom na taký istý výkon, resp. charakter práce ako má v hlavnom pracovnom pomere?

Odpoveď:


zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP”) zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ”)

Pohľad autora na problematiku:

Podľa § 50 ZP môže zamestnávateľ dohodnúť niekoľko pracovných pomerov s tým istým zamestnancom len na činnosti spočívajúce v prácach iného druhu. práva a povinnosti z týchto pracovných pomerov sa pritom posudzujú samostatne.

§ 50 ZP tak viaže možnosť uzatvorenia dvoch alebo viacerých pracovných pomerov u jedného zamestnávateľa na druh práce, čo znamená že v prípade uzatvárania druhého alebo ďalšieho pracovného pomeru s tým istým