dnes je 27.5.2024

Input:

Pracovné voľno zamestnanca pre hľadanie nového zamestnania v roku 2019

28.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.06.2.3 Pracovné voľno zamestnanca pre hľadanie nového zamestnania v roku 2019

JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Rada by som sa informovala vo veci § 141 ods. 2, konkrétne časti: vyhľadanie nového miesta pred skončením pracovného pomeru; pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden poldeň v týždni počas zodpovedajúcej výpovednej doby; v rovnakom rozsahu sa poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy pri skončení pracovného pomeru výpoveďou danou zamestnávateľom alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c); pracovné voľno možno so súhlasom zamestnávateľa zlučovať.

V rámci poskytnutia takéhoto voľna môže zamestnávateľ žiadať o potvrdenie o absolvovaní pracovného pohovoru? Ak si zamestnanec nečerpá každý týždeň 0,5 dňa na ktoré ma nárok, je zamestnávateľ povinný v prípade žiadosti, mu dve polovice dňa zlúčiť do