dnes je 29.5.2024

Input:

Pracovná pohotovosť zamestnanca v roku 2019

28.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.19.2.2 Pracovná pohotovosť zamestnanca v roku 2019

Mgr. Michaela Hinnerová


Zamestnanec, ktorý pracoval 8 hodín, drží po skončení zmeny pasívnu pohotovosť. V tomto čase, kedy drží pasívnu pohotovosť, je potrebné vykonať zásah, teda pasívna sa mení na aktívnu pohotovosť. Len cesta k zásahu trvá 3 hodiny, a preto môže dôjsť k situácii, kedy celý zásah trvá viac ako 8 hodín. Keďže zamestnanec už odpracoval v ten deň 8 hodinovú zmenu, plus zásah, ktorý trvá viac ako 8 hodín, nie je dodržaný zákonný nepretržitý odpočinok. Ako môžeme uvedenú situáciu riešiť?

Pohľad autora na problematiku:

V zmysle § 96 ods. 6 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov je čas, keď zamestnanec počas pohotovosti vykonáva prácu, aktívna časť pohotovosti. Takáto pohotovosť sa považuje za nadčas. Zároveň podľa ods. 7 toho istého zákona zamestnávateľ nesmie nariadiť pracovnú