dnes je 13.4.2024

Input:

Práca zamestnanca v sviatok v roku 2019

25.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.08.2.2 Práca zamestnanca v sviatok v roku 2019

JUDr. Zdeňka Dvoranová


V prípade, že v čase pracovného pokoja resp. sviatku, ktoré nie sú obvyklým pracovným dňom zamestnanca, nastane u zamestnanca z pohotovosti mimo pracoviska aktívna časť pohotovosti, ktorá je v podstate nadčasovou prácou, je potrebné aj takúto nadčasovú prácu vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov (§ 94ZP)?

Pohľad autora na problematiku:

Inštitútom pracovnej pohotovosti nie je možné nahrádzať výkon každodenných úloh zamestnávateľa. Podľa § 96 ZP, ak zamestnávateľ v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie nevyhnutných úloh nariadi zamestnancovi alebo sa s ním dohodne, aby sa mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času zdržiaval po určený čas na dohodnutom mieste a bol pripravený na výkon práce podľa pracovnej zmluvy, ide o