dnes je 30.5.2024

Input:

Práca zamestnanca popri OČR a PN

3.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.03.2.6 Práca zamestnanca popri OČR a PN

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Pri OČR a PN je zakázané pracovať. Môže sa zamestnanec počas OČR alebo karanténnej PN zúčastniť napr. on-line školenia, ktoré mal naplánované, resp., ak školenie beží ďalej formou on-line?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

§ 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • - izolácia v domácom prostredí alebo v zdravotníckom zariadení, prípadne inom určenom zariadení, zvýšený zdravotný dozor, lekársky dohľad, karanténne opatrenia,

§ 33 zákona č. 461/2003 Z. z. zákona o sociálnom poistení /zmenené znenie účinné od účinnosti novely zákona o sociálnom poistení/.

Zamestnanec a povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba majú nárok na nemocenské, ak boli pre chorobu alebo úraz uznaní za dočasne práceneschopných na