dnes je 27.5.2024

Input:

Práca nadčas a mzdové zvýhodnenie v roku 2019

17.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.11.2.1 Práca nadčas a mzdové zvýhodnenie v roku 2019

JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Práca nadčas. Pracovník po ústnej dohode vykonáva raz za dva mesiace prácu v noci od 22-6.00 s tým, že ju vykonáva z domu a následne v piatok nemusí prísť do práce s tým, že tie odpracované hodiny z domu mu vykrývajú nasledujúci deň. Otázkou je, či pracovník má nárok na príplatok v noci. Keďže podľa § 52 od 1 vraví “c) nepatrí mu mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak.“

Legislatívna úprava:

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP”)

Pohľad autora na problematiku:

ZP definuje nočnú prácu ako prácu, ktorú zamestnanec vykonáva medzi 22 h