dnes je 20.5.2024

Input:

Povinnosti zamestnávateľa pri vysielaní zamestnanca do zahraničia.

12.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.07.1.2 Povinnosti zamestnávateľa pri vysielaní zamestnanca do zahraničia.

Ing. Viera Mezeiová

Úvodom je potrebné povedať, že je potrebné odlíšiť zahraničnú pracovnú cestu zamestnanca [pracovná cesta je definovaná zákonom č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v zn.n.p. (zákon o CN), ktorý ustanovuje pravidlá poskytovania cestovných náhrad] a vyslanie zamestnanca na prácu v zahraničí.

► Zahraničná pracovná cesta znamená napr. to, že:

- zamestnanec vykonáva prácu v prospech svojho slovenského zamestnávateľa, t. j. napr. zúčastňuje sa obchodného rokovania, podpisu zmluvy.... (svojou činnosťou „nekonkuruje” zamestnancom na území iného štátu);

- zamestnanec vykonáva pracovnú cestu v prospech slovenského zamestnávateľa a vykonáva pre neho prácu podľa pokynov (nadriadeného) zamestnanca, ktorý ho na pracovnú cestu vyslal. (Ak by sa mal na pracovnej ceste riadiť