dnes je 21.4.2024

Input:

Povinnosti zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru v roku 2020 podľa Zákonníka práce

29.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.07.1.1 Povinnosti zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru v roku 2020 podľa Zákonníka práce

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní

Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce / § 75 ZP /. Podľa čl. 11 Základných zásad Zákonníka práce zamestnávateľ môže o zamestnancovi zhromažďovať len osobné údaje súvisiace s kvalifikáciou a profesionálnymi skúsenosťami zamestnanca a údaje, ktoré môžu byť významné z hľadiska práce, ktorú zamestnanec má vykonávať, vykonáva alebo vykonával. Zamestnávateľ môže od fyzickej osoby v predzmluvných vzťahoch, ktorá už bola zamestnávaná, požadovať predloženie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní.

Vydanie pracovného posudku predstavuje právo