dnes je 30.5.2024

Input:

Povinnosti SZČO pri práci v zahraničí

29.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.11.2.1 Povinnosti SZČO pri práci v zahraničí

Ing. Monika Ziškayová


Živnostník pracujúci pre slovenskú firmu vykonáva práce v Nemecku, pričom jeho obrat prekročil hranicu 50 000,- €. Je povinný sa nahlásiť na platcu DPH, prípadne, je povinný byť registrovaný pod § 7?

Odpoveď:

Pre správne uplatnenie DPH, ako aj povinnosť registrácie pre daň v zmysle zákona o DPH je dôležité správne určiť druh poskytovanej služby a následne miesto jej dodania.

Všeobecné pravidlo pri určení miesta dodania služby ustanovuje § 15 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH”) v závislosti od postavenia príjemcu služby. V prípade, že je príjemcom služby tuzemská zdaniteľná osoba, miestom dodania je miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania, t. j. tuzemsko. Tento postup určenia miesta dodania služby sa neuplatní na dodanie služieb uvedených v § 16 zákona o DPH.

Medzi