dnes je 25.9.2020

Input:

Povinnosti podnikateľa - zamestnávateľa pri stravovaní zamestnancov

14.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.7.1.2 Povinnosti podnikateľa – zamestnávateľa pri stravovaní zamestnancov

Ing. Veléria Jarinkovičová; Ing. Viera Mezeiová

Podľa § 152 ods. 1 ZP zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení n. p. (ďalej aj „ZP”) zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Túto povinnosť nemá voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu, s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu, ktorí na svojom pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny.

Zamestnávateľ teda musí zabezpečiť stravovanie zamestnancovi, ktorý (počas konkrétneho dňa):

  • vykonáva prácu na svojom pravidelnom pracovisku viac ako štyri hodiny,

  • odpracoval na svojom pravidelnom pracovisku viac ako štyri hodiny a potom (alebo predtým) bol vyslaný na pracovnú cestu.

V zmysle § 152 ods. 2 ZP zabezpečuje stravovanie najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny:

  • vo vlastnom stravovacom zariadení,

  • v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, alebo

  • zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u osoby oprávnenej poskytovať stravovacie služby.

V tejto súvislosti ešte dodajme, že v prípade stravovania vo vlastnom stravovacom zariadení sa môžu jedlá priamo pripravovať, ale môžu byť aj dovážané z inej vývarovne.

Nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla.

Zamestnávateľ prispieva na stravovanie vo výške najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk