dnes je 15.4.2024

Input:

Povinnosti podnikateľa fyzickej osoby ako účtovnej jednotky

18.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.2 Povinnosti podnikateľa fyzickej osoby ako účtovnej jednotky

Prof. Ing. Anna Baštincová, Ing. Ivana Glazelová

Účtovníctvo predstavuje usporiadanú sústavu informácií, pomocou ktorej sa podnikateľská činnosť zisťuje, meria, hodnotí. Základným cieľom účtovníctva je poskytnúť informácie o:

  1. majetkovej situácii podnikateľa – účtovnej jednotky (v akých konkrétnych druhoch majetku má podnikateľ viazané peniaze, ako je tento majetok ocenený, nakoľko je opotrebený, či je jeho zloženie vhodné vzhľadom k hlavnej zárobkovej činnosti),
  2. zdrojoch, z ktorých podnikateľ ako účtovná jednotka majetok obstaral (o výške vlastných a cudzích zdrojoch a ich podrobnej štruktúre, o dlhodobých a krátkodobých záväzkoch – pôžičkách, úveroch, či nehrozí podnikateľovi pre veľkú zadlženosť konkurz resp. skončenie podnikania,
  3. finančnej situácii a ziskovosti podnikateľa –