dnes je 27.5.2024

Input:

Povinnosti mzdovej účtovníčky v roku 2018

19.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.01.1.1 Povinnosti mzdovej účtovníčky v roku 2018

Ing. Eva Gášpárová

V súvislosti so zamestnávaním zamestnancov a poskytovaním mzdy sú zamestnávatelia povinní plniť povinnosti, ktoré im ukladajú rôzne právne predpisy v oblasti pracovného, zdravotného, sociálneho, daňového a iného práva. Za zamestnávateľa tieto povinnosti plnia mzdové účtovníčky predovšetkým pri vzniku, trvaní a skončení pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu. Základnou povinnosťou mzdovej účtovníčky je mesačne mzdu a ostatné mzdové nároky zamestnancovi zúčtovať, vykonať prednostné a ostatné zrážky zo mzdy a vydať zamestnancovi doklad o vyúčtovaní mzdy.

1. Prihlasovacie, oznamovacie a evidenčné povinnosti na účely sociálneho poistenia podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

V zmysle § 231 ods. 1 písm. b) zákona je