dnes je 13.4.2024

Input:

Povinnosti fyzickej osoby na konci roka 2016

15.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.0102.1

2017.0102.1.1 Povinnosti fyzickej osoby na konci roka 2016

Ing. Viera Mezeiová

Na konci zdaňovacieho obdobia sa každý daňovník – fyzická osoba (FO) musí zamyslieť, aké daňové povinnosti na neho čakajú: či príjmy, ktoré mu plynuli, podliehajú dani z príjmov, či mu vznikne povinnosť podať daňové priznanie FO typ A alebo typ B (DP), či môže požiadať zamestnávateľa o vysporiadanie svojej daňovej povinnosti vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ročné zúčtovanie), resp. že nemusí v súvislosti s daňou z príjmov na konci roka vykonať nič.

Daňové priznanie - povinnosť podania, lehoty, podanie za zomrelého

Tlačivá DP FO typ A aj typ B (ako aj tlačivo DP pre právnické osoby) vydáva MF SR a uverejňuje ho aj s pokynom na jeho vyplňovanie na svojom webovom sídle. Forma (vzor) tlačiva na príslušné zdaňovacie obdobie je, samozrejme, záväzná.

V