dnes je 21.4.2024

Input:

Povinnosť zriadenia e-kasy pri prevádzkovaní autoškoly v roku 2019

16.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.08.2.2 Povinnosť zriadenia e-kasy pri prevádzkovaní autoškoly v roku 2019

Ing. Petronela Mastihubová


Musí si živnostník, ktorý má autoškolu ako svoju živnosť, zriadiť e-kasu? Niekde sme našli, že tam patria len služby uvedené v prílohe č. 1 zákona o ERP. Služby, ktoré nemajú povinnosť zriadiť e-kasu: - v rámci praktického vyučovania žiakov. Čo si myslím, že autoškola je alebo sa mýlim?

Odpoveď:

Podľa § 1 ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov cit. zákon sa vzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá:

  • na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje službu taxatívne ustanovenú v prílohe