dnes je 30.5.2024

Input:

Povinnosť uzatvorenia zamestnávateľskej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou v roku 2018

15.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.19.2.1 Povinnosť uzatvorenia zamestnávateľskej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou v roku 2018

Ing. Eva Gášpárová


Zamestnávateľ platí zamestnancom príspevok na DDS a má podpísanú zmluvu.

Nastúpila k nám zamestnankyňa a má zmluvu s inou DDS, ako má podpísanú naša spoločnosť.

Prosím, je zamestnávateľ povinný uzatvoriť zmluvu s predmetnou DDS zamestnankyne alebo

nám taká povinnosť nevyplýva.

Odpoveď:

V prípade, ak má zamestnávateľ uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, ale nemá uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, s ktorou má uzatvorenú účastnícku zmluvu jeho zamestnanec, podľa § 58 ods. 2 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení je povinný uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu aj s touto doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, a to do 30 dní