dnes je 13.4.2024

Input:

Povinnosť platiť odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne počas mimoriadnej situácie

19.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.07.2.4 Povinnosť platiť odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne počas mimoriadnej situácie

JUDr. Jakub Uhrinčať


V prípade ak SZČO ostane na OČR, je povinná platiť odvod SP a ZP ? Ak je nejaká úľava, je po celý čas čerpania OČR, alebo iba nejaký počet dní?

Odpoveď:

Povinnosť platiť odvod do SP, ZP, nie je ovplyvnený vyhlásením mimoriadnej situácie, príslušné právne predpisy sa na platenie odvodov počas OČR sa teda vyhlásením mimoriadnej situácie nemenia.

Legislatívna úprava:

Zákon o sociálnom poistení

Pohľad autora na problematiku:

Podmienky platenia odvodov sa v mimoriadnej situácii nemenia.

Záver:

Viď vyššie.

Problematika je upravená v § alebo judikatúre:

§ 293ew ZoSP zákona o sociálnom poistení