dnes je 20.5.2024

Input:

Použitie vlastného motorového vozidla v roku 2017

10.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.06.2.3 Použitie vlastného motorového vozidla v roku 2017

JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Môže zamestnávateľ so zamestnancom podpísať “Dohodu o použití vlastného motorového vozidla na pracovné cesty“, ak zamestnanec nie je majiteľom vozidla, ale majiteľom vozidla je napr. leasingová spoločnosť alebo manžel, či manželka, prípadne je auto evidované na s.r.o. rodinného príslušníka?

Podľa § 7 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ak sa zamestnanec písomne dohodne so zamestnávateľom, že pri pracovnej ceste použije cestné motorové vozidlo okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom, patrí mu základná náhrada za každý 1 km jazdy (ďalej len „základná náhrada“) a náhrada za spotrebované pohonné látky.

Z uvedeného ustanovenia tak nevyplýva, že iné motorové vozidlo (okrem MV zamestnávateľa) musí byť vo vlastníctve zamestnanca.

V zmysle zákona, je legálne aj