dnes je 26.2.2024

Input:

Použitie obchodného majetku na osobnú potrebu podnikateľa

15.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.2.2.2 Použitie obchodného majetku na osobnú potrebu podnikateľa

Ing. Peter Horniaček; Ing. Zuzana Sidorová, Crowe Advartis Tax, k.s.

Krátenie výdavkov

Mnohí podnikatelia využívajú veci zaradené do obchodného majetku aj na svoje osobné potreby. Ak podnikateľ využíva hmotný a nehmotný majetok vložený do obchodného majetku nielen na podnikanie, ale aj na osobné účely, do daňových výdavkov môže zahrnúť len časť odpisov tohto majetku. ZDP ani iný právny predpis neobsahuje žiadne ustanovenie o podmienkach určenia pomernej časti výdavkov, ktoré majú charakter osobnej potreby. V týchto prípadoch si musí sám podnikateľ nájsť vhodné kritérium, podľa ktorého by sa odpisy mali krátiť.

Ak na podnikanie i osobné účely slúži nehnuteľnosť (rodinný dom, byt), za najvhodnejšie kritérium na určenie časti odpisov daňovo uznateľných možno