dnes je 28.9.2023

Input:

Použitie kurzu na prepočet cudzej meny

21.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.1.2 Použitie kurzu na prepočet cudzej meny

Ing. Viera Kaletová, Ing. Peter Horniaček

Základnou mernou jednotkou v účtovníctve je peňažná jednotka. Od 1. januára 2009 je peňažnou jednotkou na území Slovenskej republiky mena euro. V súlade s § 4 ods. 7 ZOÚ je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo a zostaviť účtovnú závierku v eurách. V prípade pohľadávok a záväzkov, podielov, cenných papierov, derivátov, cenín a peňažných prostriedkov, ak sú vyjadrené v cudzej mene, je účtovná jednotka povinná účtovať v eurách aj v cudzej mene. Prepočet na eurá sa vykonáva ku dňu ocenenia a to:

  • ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a

  • ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Príklad prepočtu eura na cudziu menu

Podnikateľ odchádza 1.6. 2017 na pracovnú cestu do Srbska. Podľa kurzového lístka za jedno euro dostane 46,403 ruských rubľov (RUB). Kurz komerčnej banky sa môže od