dnes je 27.5.2024

Input:

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti a ďalších údajoch za rok 2016

15.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.03.1.1 Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti a ďalších údajoch za rok 2016

Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný za obdobie, za ktoré zamestnancovi vyplácal zdaniteľný príjem, vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti (ďalej iba „potvrdenie”) z údajov uvedených na mzdovom liste, príp. v evidencii podľa § 39 ods. 4 ZDP, ktoré sú rozhodujúce na výpočet základu dane, preddavkov na daň, dane a daňového bonusu za príslušné zdaňovacie obdobie.

Zamestnávateľ vystaví a doručí potvrdenie zamestnancovi aj vtedy, ak tomuto zamestnancovi v zdaňovacom období poskytol:

  • len nepeňažné plnenie formou produktov vlastnej výroby, ktoré je oslobodené od dane podľa § 5 ods. 7 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej iba