dnes je 20.5.2024

Input:

Potvrdenie o zamestnaní (zápočtový list) zamestnanca v roku 2020

27.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.01.2.8 Potvrdenie o zamestnaní (zápočtový list) zamestnanca v roku 2020

Mgr. Michaela Hinnerová


Na nedávnom školení sme dostali info, že na zápočtový list sa nesmie uvádzať dôvod skončenia. Zápočty nám generuje personálny systém a je na nich uvedené ,,ukončenie z dôvodu“ a potom nasleduje buď ,,dohoda“, výpoveď na strane zamestnanca“, ,,skončenie na dobu určitú“ a podobne. Je to chyba? Mali by sme celý tento údaj zo zápočtového listu odstrániť?

Pohľad autora na problematiku:

V zmysle § 75 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní (zápočtový list) a uviesť v ňom najmä:

  1. dobu trvania pracovného pomeru,
  2. druh vykonávaných prác,
  3. či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej