dnes je 29.5.2024

Input:

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu v roku 2019

23.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.14.1.1 Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu v roku 2019

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Podľa § 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci zamestnávateľ je povinný zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu § 30e zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov/ a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, najmä výsledku posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu.

Predzmluvné vzťahy

Podľa § 41 ZP, ak osobitný právny predpis vyžaduje na výkon práce zdravotnú spôsobilosť na prácu, psychickú spôsobilosť na prácu, zamestnávateľ smie uzatvoriť pracovnú zmluvu len s fyzickou osobou zdravotne alebo psychicky spôsobilou na túto prácu.