dnes je 15.4.2024

Input:

Postúpenie pohľadávok

25.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.1.8 Postúpenie pohľadávok

Prof. Ing. Anna Baštincová ; Csc., Ing. Ivana Glazelová

Postúpenie pohľadávky je upravené v Občianskom zákonníku v § 524 OZ a následné postúpenie pohľadávky (cesia) spočíva v tom, že na základe zmluvy uzavretej medzi doterajším veriteľom (postupcom, cedentom) a treťou osobou (postupníkom, cesionárom) postúpi pôvodný veriteľ svoju pohľadávku proti dlžníkovi (cesus) novému veriteľovi, a to buď za odplatu alebo bezodplatne. Postupník sa stane novým veriteľom.

Zmluva o postúpení pohľadávky

Zmluva o postúpení pohľadávky vyžaduje písomnú formu. Postúpená pohľadávka musí byť v zmluve riadne určená. K platnosti zmluvy o postúpení pohľadávky sa nevyžaduje súhlas dlžníka. Zmluva môže byť uzatvorená aj bez jeho vedomia. Postupca je však povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dlžníkovi postúpenie pohľadávky. Postupca je povinný odovzdať postupníkovi