dnes je 29.5.2024

Input:

Postúpenie lízingovej zmluvy na nového nájomcu

22.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.2.4 Postúpenie lízingovej zmluvy na nového nájomcu

Ing. Božena Ninčáková; Ing. Viera Kaletová; Ing. Ján Mintál; Ing. Peter Horniaček

Od 1. 1. 2015 sa majetok obstaraný formou finančného prenájmu odpisuje ako majetok obstaraný z vlastných prostriedkov, resp. na úver v súlade s novým znením § 26 ods. 8 a 9 ZDP. Postup platný od 1. 1. 2015 sa podľa § 52zd ods. 1 ZDP vzťahuje aj na zmluvy o finančnom prenájme uzavreté od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2014. Od 1. 1. 2015 sa pri postúpení zmluvy o finančnom prenájme na nového nájomcu postupuje ako pri kúpe a predaji hmotného majetku a nehmotného majetku bez ohľadu na skutočnosť, či dôjde alebo nedôjde k porušeniu podmienok finančného prenájmu. Pôvodný nájomca zostatkovú cenu zahrnie do základu dane podľa § 19 ods. 3 písm. b) ZDP, pričom zostatková cena taxatívne vymedzeného majetku