dnes je 22.2.2024

Input:

Postup pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského pre koronavírus - bez návštevy lekára a Sociálnej poisťovne

3.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.03.1.11 Postup pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského pre koronavírus – bez návštevy lekára a Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa

V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy koronavírusu Sociálna poisťovňa zjednodušila postupy pri uplatňovaní nároku poistencov na ošetrovné a nemocenské (PN-ku) tak, aby sa obmedzil osobný kontakt verejnosti v ambulanciách všeobecných lekárov, pediatrov a v pobočkách Sociálnej poisťovne.

V prípade žiadosti o ošetrovné na dieťa je postup nasledovný:

Rodič si uplatní nárok v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne telefonicky alebo zaslaním vyplneného formulára, ktorého vzor je na webovej stránke Sociálnej poisťovne (Žiadosť o výplatu dávky ošetrovné).

a/ Deti do 10 rokov veku: Sociálna poisťovňa si overí, či škola konkrétneho dieťaťa bola uzatvorená z dôvodu nariadeného karanténneho