dnes je 22.2.2024

Input:

Postup pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a naopak

20.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3 Postup pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a naopak

Bc. Eva Kyselová, Ing. Ivana Glazeová

Spôsob prechodu z jednoduchého na podvojné účtovníctvo je ustanovený v opatrení MF SR č. 21378/2003-92.

Účtovná jednotka (fyzická osoba podnikateľ) účtujúca v jednoduchom účtovníctve, ak musí účtovať v sústave podvojného účtovníctva alebo bude účtovať v sústave podvojného účtovníctva, ak sa tak dobrovoľne rozhodne, musí vykonať prechod z JÚ na PÚ. A naopak, ak účtovná jednotka fyzická osoba podnikateľ nebude mať povinnosť účtovať v PÚ alebo dobrovoľne sa rozhodne znova prejsť na JÚ, musí vykonať prechod z PÚ na JÚ.

Prechod z jednoduchého na podvojné účtovníctvo je možné vykonať len v jeden jediný deň, a tým je prvý deň účtovného obdobia. Prechod sa vykonáva v dvoch hlavných