dnes je 22.2.2024

Input:

Poskytovanie cestovných náhrad zamestnancovi v roku 2018

12.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.11.2.2 Poskytovanie cestovných náhrad zamestnancovi v roku 2018

Ing. Ivana Glazelová


Prosíme o usmernenie k poskytovaniu cestovných náhrad, konkrétne stravného v nasledovnom prípade.

Zamestnanec školy bol vyslaný na pracovnú cestu - zúčastnil sa trojdňového pracovného seminára. Ubytovacie zariadenie ponúklo účastníkom seminára ubytovanie, stravu a prenájom konferenčnej miestnosti v jednom balíku, v tzv. „Business balíku”. Poplatok za Business balík si účastníci seminára uhradili individuálne vopred. Nebolo možné objednať si osobitne ubytovanie a osobitne stravu. Vo vyúčtovacej faktúre sú osobitne rozpísané náklady na ubytovanie, na stravu a konferenčný poplatok. Náklady na ubytovanie a konferenčný poplatok uhradí škola zamestnancovi v plnej výške. Stravné: účtovníčka školy postupuje v zmysle §5 ods. 1 a ods. 2 zákona 283/2002 o cestovných náhradách, t. j. vypočíta