dnes je 27.9.2023

Input:

Poskytnutie sponzorského na základe zmluvy o sponzorstve v športe

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.6.2.3 Poskytnutie sponzorského na základe zmluvy o sponzorstve v športe

Ing. Marcela Prajová

ZDP umožňuje za predpokladu splnenia vymedzených podmienok daňovníkovi, ktorý uzatvorí zmluvu o sponzorstve v športe podľa § 50 a 51 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o športe”), zahrnúť do základu dane výdavky na sponzorské poskytnuté na základe tejto zmluvy. Podmienky zahrnutia sponzorského do daňových výdavkov sú vymedzené v § 17 ods. 19 písm. h) ZDP. Podľa tohto ustanovenia súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení sú výdavky (náklady) na sponzorské sponzora na základe zmluvy o sponzorstve v športe poskytnuté počas obdobia trvania zmluvy o sponzorstve v športe v rozsahu podľa jeho skutočného použitia v príslušnom zdaňovacom období, ak v príslušnom zdaňovacom období sponzor vykáže kladný základ dane.