dnes je 27.5.2024

Input:

Poskytnutie pracovného voľna zamestnancovi na výkon občianskych povinností v roku 2017

20.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.22.2.2 Poskytnutie pracovného voľna zamestnancovi na výkon občianskych povinností v roku 2017

JUDr. Zdeňka Dvoranová


V súvislosti s poskytnutím pracovného voľna by sme sa chceli spýtať na názor. Podľa § 137 ods. 4 písm. a) ZP poskytne zamestnávateľ pracovné voľno zamestnancovi na nevyhnutne potrebný čas na výkon občianskych povinností (konkrétne ide o konanie na súde - zamestnanec je účastník konania). Pracovné voľno poskytne zamestnávateľ bez náhrady mzdy, ak tento zákon, osobitný predpis alebo kolektívna zmluva neustanovuje inak alebo ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodne inak (poskytnutie pracovného voľna zamestnávateľ nemá inak upravené v kolektívnej zmluve ani sa inak nedohodol so zamestnancom).

Nemôže zamestnanec využiť iné § znenie, aby mu zamestnávateľ musel poskytnúť pracovné voľno na výkon občianskych povinností, keďže,