dnes je 27.2.2024

Input:

Poskytnuté preddavky

18.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.1.6 Poskytnuté preddavky

Prof. Ing. Anna Baštincová Csc., Ing. Ivana Glazelová

Poskytnuté preddavky dodávateľom na ich budúce dodávky tovarov a služieb predstavujú u odberateľa pohľadávkuU dodávateľa prijatý finančný preddavok na budúcu dodávku predstavuje záväzok. U platiteľov DPH, ktorí prijali platbu pred dodaním tovaru alebo služby (čo sú preddavky na budúce dodávky), vzniká podľa § 19 ods. 4 ZDPH dňom prijatia platby daňová povinnosť.

Okrem dodávateľov môžu byť preddavky poskytované aj zamestnancom.

Preddavky poskytnuté v cudzej mene sa prepočítajú na eurá referenčným kurzom v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Pri zúčtovaní preddavku poskytnutého v priebehu účtovného obdobia sa pri prepočte použije kurz, ktorým bol preddavok ocenený pri jeho poskytnutí. To znamená, že kurz použitý pri prvotnom zaúčtovaní poskytnutého preddavku v cudzej mene sa