dnes je 26.2.2024

Input:

Pohonné látky u fyzických osôb v roku 2017

6.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.2.8 Pohonné látky u fyzických osôb v roku 2017

Ing. Viera Mezeiová

Automobil je dnes súčasťou takmer každej rodiny alebo podnikateľského subjektu, či už je to FO alebo PO. V súvislosti s používaním motorového vozidla vznikajú rôzne výdavky na opravy, poplatky, nákup diaľničných známok a v neposlednom rade na pohonné látky (ďalej ako „PHL”). Všetky tieto výdavky u podnikateľských subjektov daňovo skúmame (posudzujeme) podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZDP”). Vo všeobecnosti je podľa § 2 písm. i) ZDP daňovým výdavkom výdavok (náklad) vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve alebo zaevidovaný v evidencii (§ 6 ods. 11 ZDP), pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov, je možné daňový výdavok uznať len