dnes je 22.2.2024

Input:

Pohľadávky - právna úprava

13.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.1.2 Pohľadávky - právna úprava

Prof. Ing. Anna Baštincová ; Csc., Ing. Ivana Glazelová

Pohľadávku možno vymedziť ako právo vznikajúce jednému účastníkovi - veriteľovi požadovať plnenie od druhého účastníka - dlžníka vzniknuté z určitého záväzkového vzťahu. Najčastejším dôvodom vzniku pohľadávky je uzatvorený zmluvný vzťah.

Pohľadávky z ekonomického hľadiska sú určitou formou poskytnutia obchodného úveru obchodnému partnerovi ako prejav ich vzájomných obchodných vzťahov. Predávajúci tým, že nevyžaduje platbu okamžite, financuje kupujúceho, pretože mu poskytol dodávku bez okamžitej platby alebo iného plnenia.

Pohľadávky z účtovného hľadiska predstavujú súčasť majetku podnikateľa, ktorý vznikol z uskutočnených účtovných prípadov v minulom období a peniaze z nich budú plynúť v budúcnosti. Sú majetkovým právom na získanie peňažnej alebo nepeňažnej úhrady najmä za